Her kan du se, hvilke danske byer, der tilbyder ingeniør- og/eller cand.scient.-uddannelser.

Ingeniøruddannelser: Der findes to ingeniøruddannelser i Danmark. En kort diplomingeniøruddannelse, der tager 3½ år og en længere civilingeniøruddannelse, der tager 3 år på bachelorniveau + 2 år på kandidatniveau. Diplomingeniøruddannelsen har et praktisk fokus, og skal ruste de studerende til at indgå direkte i en virksomheds ingeniørfunktioner, mens civilingeniøruddannelsen har et mere teoretisk og forskningsorienteret mål, som ofte åbner op for jobs hos eksempelvis rådgivningsfirmaer.

Cand.scient.-uddannelser: Cand.scient. står for candidatus/candidata scientiarum og er en titel man opnår, når man har gennemført en femårig universitetsuddannelse indenfor udvalgte matematiske, samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og humanistiske uddannelser. Som cand.scient. kan man forske i alt lige fra sundhed, kemi, matematik og fysik til design, idræt og fødevarer. Men man kan også arbejde som rådgiver og konsulent for både små og store virksomheder.